რეკლამა ტაქსზე

განათავსეთ თქვენი ბიზნესის რეკლამა ტაქსზე
და გახადეთ ის უფრო პოპულარული

საფასურის დაანგარიშება

როგორ ვისარგებლოთ სერვისით?

საფასურის დაანგარიშება

რეკლამის დაჯავშნა

რეკლამის განთავსება ტაქსზე

განათავსეთ თქვენი ბიზნესის რეკლამა ტაქსზედა გახადეთ ის უფრო პოპულარული

თქვენ მარტივად დავჯავშნით რეკლამას ტაქსზე.

დაიანგარიშეთ საფასური და დაჯავშნეთ თქვენი რეკლამა. ყოველგვარი ზედმეტი ხარჯების გაწევის გარეშე.

ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენი რეკლამის დიზაინზე, ბეჭდვაზე და მის გავრცელებაზე ქვეყნის მასშტაბით.

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი პაკეტირამდენი ხნით გსურთ ჯავშანი?


რამდენი ტაქსის დაჯავშნა გსურთ?


სარეკლამო სტიკერის დიზაინი


თქვენი ფასი


სტიკერის გადასახადი ( ერთჯერადი)

სტიკერის დიზაინი x 1125 GEL
სტიკერის ბეჭვდა 3 Taxis450 GEL
სულ ერთჯერადი გადასახადი485 GEL

ტაქსის გადასახადი

3 ტაქსი x 6 თვით2700 GEL

სულ გადასახადი

მთლიანი რაოდენობა3185 GEL